หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงฯ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับความหนาแน่นในการจราจรรายได้และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ....... ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.......และ                     ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... และได้มีการเผยแพร่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามลิ้งนี้เลยค่ะ http://www.dla.go.th/pub/survey256201.jsp หรือตาม QR code ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ อบต.ดงเดือย

วันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 15.33 น. [ IP : 182.53.178.97 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)