หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 

โทรศัพท์
 
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 แห่ง
 
โทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน 39 หมายเลข

ไปรษณีย์
 
ที่ทำการไปรษณีย์ (เอกชน)
      จำนวน 1 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน (ขนาดเล็ก) จำนวน 4 แห่ง

โรงสีข้าว (ขนาดเล็ก) จำนวน 13 แห่ง

ท่าข้าว (รับซื้อผลผลิต) จำนวน 2 แห่ง
 
 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน แต่ยังมีบางส่วนที่การขยายไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง เนื่องจากการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ และขยายออกไปในพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น
 
       

การประชาหมู่บ้าน (กำกับดูแลโดย อบต.)
    จำนวน 4 แห่ง
 
บ้านดงเดือย หมู่ 3
 
บ้านยางแดน หมู่ 5
 
บ้านเนินมะกอก หมู่ 10
 
บ้านคลองยายนี หมู่ 11

การประปาหมู่บ้าน (กำกับดูแลโดยหมู่บ้าน) จำนวน 7 แห่ง
 
บ้านโพธิ์หอม หมู่ 1
 
บ้านดงเดือย หมู่ 2
 
บ้างดงยาง หมู่ 4
 
บ้านวังสะตือ หมู่ 6
 
บ้านดอนสำโรง หมู่ 7
 
บ้านยางมวล หมู่ 8
 
บ้านวังศรีไพร หมู่ 9