หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


นายราชัน ดีดกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย


นางสาวกานต์ธิดา รังษิมาศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
 
 


นางสาวลักษิกา ชูสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววิรัต แก้วจีน
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน


นางปวรวรรณ รักรู้ธรรม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวอุษณา เพ็งแช่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นายธนภัทร กิ่งก้าน
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


จ.ส.ท.วสันต์ ชื่นชอบ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ


นางสิริกุล มาดหมาย
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ