หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลดงเดือยไม่มีพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ ไม่มีภูเขา หรือเขา และไม่มีทรัพยากร แร่ธาตุ
 
           

ถนนลาดยาง จำนวน 7 สาย
    ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

ถนนลูกรัง จำนวน 26 สาย
    ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร

ถนนคอนกรีต จำนวน 25 สาย
    ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
 
     

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำยม
 
หนองปรือพนม
 
หนองบึงมูล

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
เขื่อนวังสะตือ