หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงเดือย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
คณะผู้บริหาร อบต.ดงเดือย
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 

 
ประกาศ
 


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

        โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และบุคลากรของท้องถิ่นให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่แนวนโยบายภาครัฐ โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย ดังนี้
1. ด้านการสรรหา
2. ด้านการพัฒนา
3. ด้านการเก็บรักษาไว้
4. ด้านการใช้ประโยชน์
        ดังนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2565 เวลา 10.55 น. โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
   
   
 
 
 
 

สายตรงถึงผู้บริหาร
โทร. 055-941-076 ต่อ 11

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10