หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
คณะผู้บริหาร อบต.ดงเดือย
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มืองานธุรการ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือการเลื่อนระดับ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 24