หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ทบทวน แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปรามปรามการทุจริต2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ อบต.ดงเดือย เรื่องการใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) [ 15 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) [ 10 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)