หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 156  
 
การติดตามและประเมินผลแผนอบต.ดงเดือย ประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 121  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 150  
 
  (1)