หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกาศประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5 จำนวน 4 โครงการ   4 เม.ย. 2562 136
ประกาศสอบราคา   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 โครงการ   4 เม.ย. 2562 116
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายลมเหนือ(ช่วงที่2)ม.11   27 มี.ค. 2562 94
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายลมเหนือ(ช่วงที่1)ม.11   27 มี.ค. 2562 73
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง(ช่วงที่1)ม.2   27 มี.ค. 2562 69
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า ม.3    27 มี.ค. 2562 72
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังสะตือ-ดอนสำโรง ม.6   27 มี.ค. 2562 78
ประกาศสอบราคา   ผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.และประตูเปิด-ปิดรางระบายน้ำบริเวณคลองครก หมุ่ที่ 7,9   21 ก.ย. 2561 241
ประกาศสอบราคา   ผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างประเภทอาคารโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสำโรงหมู่ที่ 7   21 ก.ย. 2561 251
  (1)     2