หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงเดือย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
คณะผู้บริหาร อบต.ดงเดือย
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 

 
  
ประกาศ อบต.ดงเดือย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ  
 

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้ปฏิบัติ ที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 จึงประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
          ตำแหน่งแประเภท วิชาการ
          1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)   จำนวน 1 อัตรา
              เลขที่ตำแหน่ง 65-3-12-6205-001
          ตำแหน่งประเภท ทั่วไป
          1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)        จำนวน 1 อัตรา
              เลขที่ตำแหน่ง 65-3-06-4601-001
         2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา
             เลขที่ตำแหน่ง 65-3-08-4201-002
           ผู้มีความประสงค์ที่จะขอโอนมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติ หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากผู้บังคับบัญชา หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา และสำเนาคุณวุฒิการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนมายังองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5594-1076 ต่อ 16 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566
            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
         ประกาศ  ณ  วันที่   3  ตุลาคม   พ.ศ.  2566

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2566 เวลา 11.35 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 92 ท่าน

 
 
   
   
 
 
 
 

สายตรงถึงผู้บริหาร
โทร. 055-941-076 ต่อ 11

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10