หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
คณะผู้บริหาร อบต.ดงเดือย
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 

 
 

 
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
 

       ตามที่มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่ิอเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 นั้น

      บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนในการประเมินแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำว่าร้อยละ 60 และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้
     พนักงานจ้างทั่วไป
     ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

                     ลำดับที่     เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล                   หมายเหตุ
                         1                 001              นายชวลิต  ขำมาก

     ทั้งนี้  ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่า
           1. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้าว่ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
           2.  ผู้สอบคัดเลือกได้ผู้ใดได้ขึ้นบํญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีสอบคัดเลือก ได้ ดังนี
                2.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรักบารสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
                2.2 ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้างในเวลาที่กำหนด
                2.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
           3. หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ตรงประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่รับสมัครสอบ และ ก.อบต.มิไดรับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามระกาศรับสมัครสอบถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งได้เป็นพนักงานจ้าง ตามตำแหน่งข้างต้นที่สอบคัดเลือก
           4. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย จะแจ้งให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ต่อไป

                        ประกาศ  ณ วันที่  25  เมษายน  2562

                                                                             ถนัด  ธำรงรักษ์
                                                                         (นายถนัด  ธำรงรักษ์)
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 10.11 น. โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย

ผู้เข้าชม 188 ท่าน

 
 
   
   
 
 
 
 

สายตรงถึงผู้บริหาร
โทร. 055-941-076 ต่อ 11

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10