หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
คณะผู้บริหาร อบต.ดงเดือย
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 

 
 

 
ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562  
<<
>>
X
ประกาศนายทะเบียน เรื่องการขึ้นทะเบียนศูนย์ใกล่เกลี
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดเลขทะเบียนศูนย์ไกล่เก
ที่ มท 0307.2/ว22040 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

    ด้วยอำเภอกงไกรลาศได้รับแจ้งจากจังหวัดสุโขทัย ว่า ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 มาตรา 68 กำหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกัน ขอจัดตั้งเป็นศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแลการไกลเกลี่ยข้อพิพาท ของศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ โดยให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพป็นนายทะเบียนของศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงได้จัดทำ ระเบียบ ประกาศ เพื่อรองรับภารกิการดำเนินานของศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามกฎหมายดังกล่าวและขอความอนุเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

     องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันขอจัดตั้งเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาท ทางอาญาบางประเภทจึงขอประชาสัมพันธ์ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการไกลกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 15.49 น. โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
   
   
 
 
 
 

สายตรงถึงผู้บริหาร
โทร. 055-941-076 ต่อ 11

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10