หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
 

            ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 นั้น

            บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ได้เสร็จสิ้นแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จึงให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน  เวลา และสถานที่ ที่กำหนด (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

                                                         ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 10.02 น. โดย คุณ สิริกุล มาดหมาย

ผู้เข้าชม 131 ท่าน