หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


นายวสันต์ ยิ้มประดิษฐ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
 


นายเทียม ทิพวัน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย


นายราชัน ดีดกลิ่น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
 
 


นายจำลอง บางผึ้ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายชิน ช่วยคิด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายพานุ เรืองฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางบุญนำ มณฑาทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายมณู แมลงภู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายประทุม อยู่คง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4