หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย 119 หมู่ที่ 4
    ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 055-941-076, 055-941-075
โทรสาร : 055-941-076 ต่อ 22
Website : www.dongduey.go.th
Email : .......................................