หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


นายถนัด ธำรงรักษ์
นายก อบต.ดงเดือย
 


นายสมเกียรติ แมลงภู่
รองนายก อบต.ดงเดือย


นายสมเดช แสงเมือง
รองนายก อบต.ดงเดือย