หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 เดือนแรก ปี 2562 จากระบบ e-PlanNACC [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศเรื่องการอนุมัติแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)